REAL 8200 EL Medicinteknisk Mammografistol

Det är viktigt att kunna erbjuda produkter som gör undersökningen så behaglig som möjligt för alla inblandade. En del patienter har behov av att sitta extra bekvämt för att kunna genomföra hela momentet. För tidskrävande undersökningar, till exempel biopsi, måste patienten kunna sitta avslappnat och helt stilla. Fokus skall även läggas på personalen; att genom rätt hjälpmedel underlätta arbetsmiljön och på ett enkelt sätt effektivisera undersökningen.

REAL 8200 PLUS EL Mammografi är ett hjälpmedel som erbjuder patienten ett bekvämt och avlastande sittande samt främjar god arbetsmiljö för personalen.

Denna mammografistol är en uppskattad produkt, framtagen i verklig klinikmiljö i samarbete med våra kunder, och tillverkas av Mercado i egen regi i Sverige.