Kvalitet & Miljö

Mercado Medic AB ska marknadsföra och leverera produkter
och service av sådan kvalitet att de till fullo överensstämmer
med kundens krav och förväntningar.

Kvalitet & Miljö

Mercado Medic AB är sedan 2003-06-16 certifierade enligt SS-EN ISO 9001. Idag kan vi använda systemet som ett kraftfullt verktyg för att förbättra vårt kvalitets-arbete och våra produkter för att tillmötesgå våra kunders krav inom områdena leveransprecision (tid och kvalitet) samt snabb hantering av eventuella reklamationer och förfrågningar.

ISO-certifikat (Svenska)
ISO-certifikat (Engelska)

Kvalitetspolicy

Mercado Medic AB ska marknadsföra och leverera produkter och service av sådan kvalitet att de till fullo överensstämmer med kundens krav och förväntningar. Produkternas kvalitet ska fortlöpande säkras genom en systematiserad kvalitetssäkring, en kvalitetsmedveten och välutbildad personal och en god arbetsmiljö. Alla medarbetare ansvarar för sitt eget arbete så att detta motsvarar kundens krav. Hur bra vi än blir finns det alltid anledning till ytterligare förbättringar.


Aktivt miljöarbete

Sedan 2001 har vi på Mercado Medic ett mer aktivt miljöarbete. Syftet är att identifiera den påverkan Mercado har på den omgivande miljön och skapa en bra grund för vårt fortsatta arbete mot minskad miljöpåverkan. Miljöfrågorna byggs in i det övergripande verksamhetssystemet och 2003-06-16 certifierades vårt miljösystem enligt ISO 14001.

Miljöpolicy

Mercado Medic AB arbetar ständigt för att minimera miljöpåverkan med avseende på såväl den yttre miljön som arbetsmiljön. All miljöpåverkan från framställning av ingående material till skrotning av utrangerade produkter omfattas av vårt miljöarbete. Detta innefattar även de transporter företaget kan påverka. Betydande miljöaspekter ska beaktas redan på idé- och konstruktionsstadiet.