Mercado Medic

Våra kunder ska känna att de inte bara köper stolar utan
också högsta kvalitet, kompetens och servicegrad.

Huvudprodukt

Vår huvudprodukt är manuella och elektriska medicintekniska REAL-arbetsstolar samt elrullstolar för personer med funktionsnedsättning. Vi säljer även mag- och ståstödsstolar, undersökningsstolar till olika kliniker samt arbetsstolar till industrin. Företaget har sitt huvudkontor på Lidingö och vi är omkring 40 anställda i Sverige. Här har vi även egen tillverkning och montering av våra produkter. Mercado Medic AB har även en omfattande exportverksamhet och vårt exportkontor ligger i Holland.

Vår målsättning

  • Att tillfredsställa våra kunders behov.
  • Att få en nollfelstandard i företaget.
  • Att tillverka funktionella och ergonomiskt förstklassiga produkter med högsta kvalitet.
  • Att upprätthålla och utveckla våra kvalitetssystem enligt                  ISO 13485 och ISO 9001.
  • Att upprätthålla och utveckla vårt miljösystem enligt ISO 14001.
  • Att utveckla vår kompetens och “knowhow” för att kunna lösa alltmer komplicerade problem.

Vår affärsidé

Att snabbt och till konkurrenskraftiga priser leverera stolar med högsta funktionalitet och kvalitet för brukare med olika typer av funktionsnedsättning. Genom systemtänkande kombinerar vi rika möjligheter till individuell anpassning med rationell tillverkning, hantering och återanvändning.

Våra kunder ska känna att de inte bara köper stolar utan också högsta kvalitet, kompetens och servicegrad. Hög kvalitet, miljötänkande och god totalekonomi gagnar våra kunder och ger oss möjligheter att kontinuerligt utveckla vår verksamhet.