Medicintekniska arbetsstolar

Vi tillverkar och säljer individuellt anpassade, medicintekniska arbetsstolar och elrullstolar främst för personer med funktionsvariationer. Vi säljer även patientstolar till olika kliniker och arbetsstolar till industrin. Våra medicintekniska stolar säljs ej direkt till privatpersoner. De är förskrivningsbara via det offentliga.  Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i egen regi i Sverige.

Mer om Mercado Medic »

Kundenkät

Mercado vill tacka alla Hjälpmedelscentralskunder som tog sig tid att svara på vår kundenkät tidigare i år.
Många givande förslag till att kunna vidareutveckla vår verksamhet!
»

52 år av Svensk kvalitet

1971 – 2023
Läs mer »

Kommande mässa

Välkommen att träffa oss på Fokus Hjälpmedel Stockholm på Stockholmsmässan Älvsjö,
25-26 Oktober 2023
Läs mer »

Våra produkter

Real-stolarna är medicintekniska produkter och CE-märkta
i enlighet med läkemedelsverkets föreskrifter.