Medicintekniska arbetsstolar

Vi tillverkar och säljer individuellt anpassade, medicintekniska arbetsstolar och elrullstolar främst för personer med funktionsvariationer. Vi säljer även patientstolar till olika kliniker och arbetsstolar till industrin. Våra medicintekniska stolar säljs ej direkt till privatpersoner. De är förskrivningsbara via det offentliga.  Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i egen regi i Sverige.

Mer om Mercado Medic »

Kvalitetsledningssystem Medicintekniska produkter

Mercado Medic är certifierade enligt ISO 13485:2016, en standard för kvalitetsledning avsedd för medicinteknisk utrustning.

Läs mer »

52 år av Svensk kvalitet

1971 – 2023
Läs mer »

Aktuell mässa

Välkommen att träffa oss på Fokus Hjälpmedel på Luleå Energi Arena, 10-11 Maj 2023
Läs mer »

Våra produkter

Real-stolarna är medicintekniska produkter och CE-märkta
i enlighet med läkemedelsverkets föreskrifter.