Medicintekniska arbetsstolar

Vi tillverkar och säljer individuellt anpassade, medicintekniska arbetsstolar och elrullstolar främst för personer med funktionsvariationer. Vi säljer även patientstolar till olika kliniker och arbetsstolar till industrin. Våra medicintekniska stolar säljs ej direkt till privatpersoner. De är förskrivningsbara via det offentliga. Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i egen regi i Sverige.

Mer om Mercado Medic »

Kvalitetsledningssystem

 

Mercado Medic är certifierade enligt ISO 13485:2016, en standard för kvalitetsledning avsedd för medicinteknisk utrustning.

Läs mer »

50 år av Svensk kvalitet

 

1971 – 2021

Läs mer »

Aktuell mässa

 

Välkomna att träffa oss på Fokus Hjälpmedel på Malmömässan, 2-3 Mars 2022

Läs mer »

Våra produkter

Real-stolarna är medicintekniska produkter och CE-märkta
i enlighet med läkemedelsverkets föreskrifter.