Mag- & Ståstödsstolar

Att under långa arbetspass sitta felaktigt sliter på kroppen. Trötthet och muskelspänningar i rygg och axlar blir ofta följden av ett långvarigt sittande i framåtlutad ställning. REAL 2000 är framtagna som arbetstekniskt hjälpmedel för att minimera risk för felaktig belastning och förebygga förslit-ningsskador. Både ståstödsstolarna och magstödsstolarna fungerar även utmärkt som hjälpmedel i rehabiliteringssyfte.