Skräddarsydda undersökningsstolar

På en klinikstol ställs höga krav. Den måste uppfylla de krav läkare, sköterskor och patienter har. Ögon-, öron-, röntgen- och mammografi-kliniker är några mottagningar som använder stolen.

Se även våra tillval och tillbehör till klinikstolar.