Kwaliteitsbeleid

In 2000 werd ons kwaliteitssysteem
gecertificeerd met ISO 9001:1994.

Sinds het najaar van 2001 is ons bedrijfssysteem op gebied van kwaliteit enorm verbeterd door de invoering van procesinspectie in het bedrijf en door de overstap naar elektronisch documentbeheer.

Mercado Medic AB is per 16 juni 2006 gecertificeerd conform SS-EN ISO 9001:2000 en is tevens milieuge- certificeerd conform ISO 14001. 2004. Vandaag de dag gebruiken wij het systeem als een solide stuk gereedschap om onze kwaliteit en onze producten te verbeteren om zo aan de eisen van onze klanten op gebied van levering (tijd en kwaliteit) te kunnen voldoen.

Kwaliteitsbeleid

Mercado Medic AB biedt producten en service aan van zodanige kwaliteit dat het volledig overeenstemt met de eisen en wensen van de klant. De kwaliteit van de producten dient voortdurend verzekerd te zijn middels een systematische kwaliteitsborging, kwaliteits- bewust en goed opgeleid personeel en een prettige werkomgeving.

Alle medewerkers zijn in hun werk zelf verantwoordelijkheid om aan de eisen van de klant te voldoen. Hoe goed we ook
worden, er is altijd een reden voor verdere verbetering.

Milieubeleid

Mercado Medic AB werkt voortdurend aan het minimali- seren van de milieubelasting, zowel voor het milieu in het algemeen als voor de werkomgeving. Alle milieu-invloeden van het maken van binnenmateriaal tot verwerking van afgedankte producten vallen onder onze milieuwerkzaamheden. Ook de transporten waar het bedrijf invloed op kan hebben, vallen hieronder. Reeds in het ontwikkelings- en constructie- stadium wordt op aanzienlijke wijze rekening gehouden met milieuaspecten.

Tijdens het najaar van 2001 begon Mercado Medic met een actiever milieubeleid. Het doel was inzicht te krijgen in de invloed van het bedrijf op het milieu en het creëren van een goede basis om te blijven werken aan terugdringing van milieubelastende werkzaamheden. De milieukwesties werden ingebed in het overkoepelende bedrijfssysteem en in maart 2003 werd ons milieusysteem gecertificeerd en is nu aangepast conform ISO 14001:2004.