REAL 8200 Mammografistol

Handkontroll med sladd, KlinikDet är viktigt att kunna erbjuda hjälpmedel som gör undersökningen behaglig för alla inblandade. En del patienter har behov av att sitta extra bekvämt för att kunna genomföra hela momentet. För tidskrävande undersökningar, till exempel biopsi, måste patienten kunna sitta avslappnat och helt stilla. Fokus skall även läggas på personalen; att genom rätt hjälpmedel underlätta arbetsmiljön.

REAL 8200 PLUS EL Mammografi är ett hjälpmedel som erbjuder patienten ett bekvämt och avlastande sittande samt främjar god arbetsmiljö för personalen.

Stolen är utprovad i i verklig miljö i samarbete med våra kunder och tillverkas i egen regi i Sverige.