Medicintekniska arbetsstolar för vuxna och barn

Real-stolarna är medicintekniska produkter och
CE-märkta i enlighet med läkemedelsverkets föreskrifter.